En ny masteravhandling viser at pasientsikkerhetsprogrammet har løftet faget, bevisstgjort ansatte og vært nyttig for pasientene.