Har helseperspektivet blitt for dominerende? Har psykologien fortrengt sosiologien? Vårt panel har litt forskjellig syn på utviklingen i rusfeltet etter rusreformen og Nav-reformen.