Noen behandlingsinstitusjoner har lange køer mens andre sliter med å få fullt belegg.