Helse- og omsorgsdepartementets nasjonale strategi mot hepatittinfeksjoner blir møtt med skuffelse og frustrasjon i rusfeltet. Planen avspeiler gammeldagse holdninger, mener overlege Olav Dalgard ved A-hus.