For mindre enn et år siden var president Nieto imot enhver legalisering av narkotiske stoffer. Under UNGASS talte han for å legalisere bruk av marihuana i medisin og forskning.