Sirus-forskere opplever at rusforskninga har blitt mindre synlig og mer politisk styrt etter innlemminga i Folkehelseinstituttet.