Det ensidige fokuset på stoffmisbruk skygger for andre avgjørende årsaker til at brukerne marginaliseres.