– Innen gruppen av vestlige industrinasjoner skiller Norge seg ut som bærer av en av de aller mest ekstreme former for narkotikapolitikk, sa Nils Christie i et foredrag på Politisk Forum i 1985.