Både Helsedirektoratet og norske kommuner jobber aktivt for bedre å nå barn som er pårørende.