Dynamikken kan oppstå i spenningsfeltet mellom god og dårlig profesjonsutøvelse.