Studien gir innsyn i et rusmiddelmiljø som sjelden omtales i nyhetsmedia eller rusmiddelforskning.