I verdibaserte yrker er det viktig med klare grenser mellom det profesjonelle og det private.