Uteseksjonen har i en årrekke arbeidet opp mot ulike grupper av sårbare migranter og alltid med hovedfokus på de yngste.