– Dere er velferdsstatens smykker, uttalte professor i sosialmedisin, Per Fugelli.