Målgruppa for frivillig ruskontrakt skal være ungdommer som eksperimenterermed rus.