Samtidig som man jobber aktivt med etablering av erfaringskonsulentstillinger til folk som man vet har levd på kant med loven, så stenges dørene for de samme personene når de vil utdanne seg.