For å yte hjelp på riktige premisser må man kunne bevege seg mellom ytterpunktene.