Helsemyndighetene, i likhet med redaktøren av Rus & Samfunn, kan ikke fortsette å gå god for en behandling som kan få så dramatiske konsekvenser for barna.