Multisenterstudien om barn som pårørende viser at familiene i stor grad gir uttrykk for behov for praktisk hjelp, men at bare en liten andel får det.