Helse Bergen har etablert en sengepost med langtidsoppfølging for gravide kvinner med rusproblemer.