Barn i rusfamilier ber om å bli sett, og om at foreldrene får hjelp. Det gjøres for lite for disse barna, fastslår vårt panel.