Prosjektet Ungdom og rus ved Legevakten har gått fra prosjekt til å bli en integrert del av tjenestetilbudet.