Rapporten Barn som pårørende – en multisenterstudie synes å få fart på pårørende arbeidet i Norge.