En studie av barn som pårørende ser nærmere på hvordan helseforetakene følger opp lovendringen.