Levekårsstudiet viser at barn og ungdom ønsker at foreldre med rusmiddelproblemer må få hjelp til å slutte.