I Bergen har det skjedd en ruspolitisk revolusjon. Det har bare litt med det særbergenske lynnet å gjøre.