Gjensidig forståelse og kunnskap om behandlingstilbudene på kommunalt og spesialisthelsetjenestenivå gir godt grunnlag for samarbeid rundt gode pasientforløp.