I Libanon har kriget i Syrien, i kombination med inhemsk instabilitet, lett till ökad produktion, smuggling och missbruk av droger.