Regjeringens ruspolitiske satsning strekker seg fra tidlig intervensjon, fritt behandlingsvalg og styrket samhandling, til styrking av ettervern med bolig, aktivitet og sosialfaglig oppfølging.