Nordmenn med alvorlige rusproblemer risikerer å sitte i transittmottak i utlandet i årevis på grunn av et mangelfullt regelverk her hjemme.