Meldeplikten går foran taushetsplikten når pasientene ikke oppfyller kravene til førerett.