Det er et paradoks at selv om aktiv deltagelse og dialog er sentrale verdier innenfor skolens rusforebyggende arbeid utformes programmene innenfor en styringslogikk som i alle ledd initieres ovenfra og ned.