Amfetamin brukes ofte av nokså konvensjonelle grupper, med verdier som sammenfaller med samfunnets mainstream.