Fritt behandlingsvalg åpner døra for store, kommersielle aktører inn i rusfeltet.