Har vi nok oppmerksomhet på amfetamin, metamfetamin, ecstasy og kokain?