Etter at Portugal avkriminaliserte narkotikabruk i 2001, har sykdom og død blant stoffbrukere minsket dramatisk.