Fra spørreundersøkelsene i befolkningen ser vi at bruk av kokain er mer vanlig enn bruk av amfetaminer, mens blant de sosialt marginaliserte brukerne er amfetaminer vanligere.