Som en del av politiets arbeid i Vågsbunnen er det ble tatt i bruk bortvisning med hjemmel i politilovens paragraf 7.