For ungdommene kan gapet mellom muligheter og ressurser og forventninger fra foreldre og samfunn framstå som en uoverstigelig kløft.