Parallelt med at alkohol er blitt stadig billigere og lettere tilgjengelig,drikker norsk ungdom merkbart mindre.