Likhet eller ulikhet er viktige faktorer for å forstå våre samfunnsforhold.