Det trengs ikke nødvendigvis store, tunge tiltak for å holde ungdom vekk fra gata.