I Bergen er det generelt blitt vanskeligere å få tak på LAR-medisin på gaten, men tilgjengeligheten varierer alt etter hvilket preparat en ser etter.