Rapport fra Statens helsetilsyn avdekker at åtte av ti poliklinikker ikke hadde tilstrekkelig oppmerksomhet rettet mot mulige rusproblemer hos unge.