Edle Ravndal fylte 70 år i april og har inntatt posisjonen som professor emerita, det ble behørig feiret av kollegaer fra fjern og nær.