Høringsfristen for Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet er utløpt. Noen høringsinstanser er positive, mange svært kritiske.