I et samfunn der du har blitt fortalt at du har all verdens muligheter og det er bare opp til deg selv å gripe dem, er det gode vilkår for at det oppstår et gap mellom forventninger og realistiske muligheter.