Kampen mot organisert kriminalitet og menneskehandel har blitt redusert til et politisk adhoc-argument for å kriminalisere grupper i samfunnet man ikke liker.