Personer med behov for rusbehandling innen spesialisthelsetjenesten gis et svakere vern enn andre pasienter.