Våre funn indikerer at lekkasje av LAR-medisiner er mindre helsefarlig enn tidligere antatt.